Vaganova Ballet Academy. The Nutcracker Performance. Mariinsky Theatre.

  • PERFORMANCE BY THE VAGANOVA BALLET ACADEMYnTHE NUTCRACKERnBallet in three acts with an epiloguenMusic by Pyotr TchaikovskynLibretto by Marius Petipa after the tale by E. T. A. HoffmannnThis version of the libretto and choreography by Vasily VainonennProduction design by Simon VirsaladzennConductor: Gavriel HEINEnnPrincipal of the Academy: Nikolai TSISKARIDZEnArtistic Director of the Academy: Zhanna AYUPOVAnnStage Manager: Pyotr OstaltsovnnCast:nAct InStahlbaum - Sergei OsminkinnHis wife - Yekaterina ZhukovannLittle Masha - Polina ZaitsevanLuisa - Alisa ZeldinanFranz - Georgy KloptsovnnDrosselmeyer - Vadim Sirotin (teacher) nnElegant Ladies - Anna Shishanova,n Anastasia Demidova nnElegant Gentlemen - Maxim Zenin,n Eugeny BolotskikhnnThe Grandmother - Sophia VoronovanThe Grandfather - Roman SuslovnThe Nanny - Olga MorevannClown - Marco Yuuselo (Finland)nDoll - Magda Studzinska (Poland)nBlackamoor - Justin Valentai (USA) nnGuests - Maria Bulanova, Valentina Ivanova, nZoya Frolova, Anastasia Bogdashkina,nZhanna Shurygina, Alena Mashentseva,nIvan Poddubniak, Kirill Sokolovsky,nMark Andreev and senior studentsnnChildren - younger pupils nnAct IInnMasha the Princess - Eleonora SevenardnThe Nutcracker Prince - Yegor GerashchenkonThe Nutcracker - Musa SultanovnThe Mouse King - Sergei OsminkinnnWaltz of the Snowflakes - Polina Bualovan Karen Otsuka (Japan) nKaterina Kuzmicheva, Julia Spiridonova, Alexandra Khiteeva, nMaria Khoreva, Maria Bulanova, Anastasia Uzhanskaya, nSvetlana Savelieva, Zoya Frolova, Orine Anzai (Japan), Minori nNakashima (Japan) and senior studentsnnDancers in Act IIInnSpanish Dance - Ayaka Nakagome (Japan),n Maxim ZeninnnEastern Dance - Lea Thomasson (France) (solo),nn Anna Shishanova,n Valentina Ivanova,n Anastasia Uzhanskaya,n Diana InglinannChinese Dance - Momma Misaki (Japan),n Ikeda Kento (Japan)nnTrepak - Sophia Voronova,n Lada Ivanova,n Manesse Isaiah (USA),n Dmitry SobolevnnPas de trois - Polina Murzho,n Anastasia Voloshko,n Aslam GarifullinnnWaltz of the Flowers - Maria Bulanova, Vlada Borodulina, nMaria Petukhova, Anastasia Demidova, nRaul Ferreira (Spain), Nikolaos Gkentsef (Greece), nRuslan Stenyushkin, Nikolai Vorobyov, nKaterina Kuzmicheva, Ksenia Sevenard, Svetlana Savelieva, nAnita Voroshilova, Eugeny Bolotskikh,nIvan Poddubniak, Kirill Sokolovsky and senior studentsnnThe Mariinsky Childrens ChorusnChildren's Chorus Coach: Irina YatsemirskayannTeachers:nProfessor M. A. Vasilieva,nProfessor T. A. Udalenkova,nProfessor V. S. Desnitsky,nProfessor I. G. Gensler, nM. A. Gribanova, I. A. Sitnikova,nV. A. Sirotin, M. Sh. Yenikeyev, G. A. Yenikeyeva,nF. Miozzi, L. G. Postizheva,n I. N. Zhelonkina, G. P. Bashlovkina,nA. L. Vasilieva, A. V. Ilyin, O. Ya. Vasilieva, nE. G. Zabalkanskaya, L. I. Komolova, nYu. A. Kasenkova, F. Miozzi, E. G. AlkanovanI. V. Novoseltsev, E. G. Poryvkina, nP. K. Rassadina, N. A. SemenovnnConcert Masters:nG. A. Bezuglaya, I.V. Tsaregradskaya, L. O. Boroditskaya, nT. I. Kulikova, A.I. Time, I.V. Lysiak, M. G. Ivanova,n P. A. Agranova, Yu. N. Safronova, A. V. Loskushina, nE. A. Polkovaya, Yu. I. Rozental, nV. G. Shestopalova, Z. Yu. YaryshkinannPerformance Director: Nonna Shestakovan nDesember 25, 2016

    Category : Classic/Stage

    #vaganova#ballet#academy#the#nutcracker#performance#mariinsky#theatre

arrow_drop_up