• Uploaded 10 months ago in the category Bboy/Bgirl

  “Play It, Sam” – said Ilsa Lund (Ingrid Bergman) in legendary movie “Casablanca” (1942).

  Paraphrasing the words from the film and calling the clip "Spin It

  ...

  “Play It, Sam” – said Ilsa Lund (Ingrid Bergman) in legendary movie “Casablanca” (1942).

  Paraphrasing the words from the film and calling the clip "Spin It Again, Bboy Ego", I took the courage to show a parallel between the smooth musicality of the movement of the vinyl plate and the spinning, which may be is never ends.

  Like the music that the character of Ingrid Bergman wanted to listen again and again...

  “Play It Again, Sam!”
  Video: Avvakum Petrov ("Tanec FILM").
  Music: “Handel” - soundtrack to movie "Gagarin's grandson" ("Grandson of the astronaut") (2007).

  Composer is Igor Zubkov.
  Filming place: Latvian National Museum of Art, Vecaki (Riga).

  "Сыграй это, Сэм" - говорит Ильза Лунд (Ингрид Бергман) в легендарном фильме "Касабланка" (1942).

  Перефразировав слова из фильма и назвав клип "Крути это ещё раз, би-бой Его", я взял на себя смелость провести параллель между плавной музыкальностью движения пластинки и кручением, которое может быть бесконечно.

  Как музыка, которую героиня Ингрид Бергман хотела слушать снова и снова… “Сыграй это еще раз, Сэм!”
  Видео: Аввакум Петров ("Tanec FILM").
  Музыка: “Гендель” - cаундтрек к фильму "Внук Гагарина" ("Внук Космонавта") (2007).

  Композитор Игорь Зубков.
  Место съемки: Латвийский Национальный художественный музей, Вецаки (Рига).

  "Atskaņo to, Sem" – saka Ilza Lund (Ingrīda Bergmane) leģendārajā filmā "Kasablanka" (1942).

  Pārfrāzējot vārdus no filmas un nosaucot klipu "Pagriezies vēlreiz, bboy Ego", es uzņemos uz sevi drosmi pārvilkt paralleli starp vinilplātes muzikāli gludas kustības un cilvēka griešanas, kura varbūt bezgalīga.

  Kā mūzika, kuru Ingrīdas Bergmanes varone gribēja dzirdēt atkal un atkal...

  "Atskaņo to vēlreiz, Sem!"
  Video: Avvakums Petrovs ("Tanec FILM").
  Mūzika: "Hendelis" - filmas "Kosmonauta vēcdēls" ("Gagarina vēcdēls") (2007) saundtreks.

  Komponists Igors Zubkovs.
  Filmēšanas vieta: Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, Vecāķi (Rīga).

 • # spin# again# bboy# ego
show more show less