Farruko & Nicki Minaj Krippy kush DANCE | CHOREOGRAPHY BY OMAR A IMD