Vaganova Ballet Academy. Graduation Performance. Maria Khoreva, Rustam Asisov. Suite en Blanc.

  • Suite en Blanc. Graduation Performance of the Vaganova Ballet Academy. Mariinsky Theatre 2018.nMusic by Édouard LalonChoreography by Serge LifarnStaged by Attilio Labis (2018)nConductor - Gavriel HEINEnPrincipal of the Academy: Nikolai TSISKARIDZEnArtistic Director of the Academy: Zhanna AYUPOVAnnL' adage - Maria Khoreva and Rustam Asisov nnMaria Bulanova, Anastasia Demidova, Daria Ionova, Biborka Lendvai, Alexandra Khiteeva, Anastasia Nuikina, Katerina Kuzmicheva, Ivan Poddubniak, Marko YuuselannTeachers:nProfessor M. A. Vasilieva,nProfessor T. A. Udalenkova,nProfessor L. V. KovalevanM. A. Gribanova, I. A. Sitnikova,nV. A. Sirotin, F. Miozzi, nI. N. Zhelonkina, Yu. A. KasenkovanA. L. Vasilieva, A. V. Ilyin,nE. G. Zabalkanskaya, T. V. SolomyankonYu. A. Kasenkova, F. Miozzi, nI. V. Novoseltsev, E. G. Poryvkina, nnConcert Masters:nG. A. Bezuglaya, I.V. Tsaregradskaya, L. O. Boroditskaya, nT. I. Kulikova, A.I. Time, I.V. Lysiak, M. G. Ivanova,n P. A. Agranova, Yu. N. Safronova, A. V. Loskushina, nE. A. Polkovaya, Yu. I. Rozental, nV. G. Shestopalova, Z. Yu. Yaryshkina

    Category : Classic/Stage

    #vaganova#ballet#academy#graduation#performance#maria#khoreva#rustam#asisov#suite#en#blanc

arrow_drop_up